Mit vezethetek D jogosítvánnyal?

 

  Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

 

 

Autósiskolánkban E-Learning távoktatásra is van lehetőség a D kategóriás jogosítvány megszerzéséhez!

 

 

 

Autósiskola oktatási helyszínek

 

Budafok - Bachusz autósiskola


Nyitva: Hétfő - Csütörtök 1600 - 1800
Telefon: +36 30 942 7702

Budaörs - Bachusz autósiskola


Nyitva: Hétfő - Péntek 1000 - 1800
Telefon: +36 30 942 7702
Sorompó után, jobboldali pavilonsor utolsó ajtó (1.sz. ajtó)

 

D Tanfolyamra való jelentkezés feltételei

 • min 8 általános iakolai végzettség igazolása
 • Jelenkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
 • Legalább betöltött 23 és 1/2 életév
 • Érvényes B és C kategóriás vezetői másolata vagy Vizsgaigazolás

 

Vizsgára bocsátás feltétele

 • A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
 • A meglévő B illetve C kategóriás vezetői engedély vagy Vizsgaigazolás
 • A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 24. életév.
 • A szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíjrészlet

 

Az elméleti tanfolyamról

 • Célja a sikeres Kresz elméleti vizsgára történő felkészítés.
 • A tanfolyam minimum 7 előadásból (összesen 28 tanóra) áll.
 • Ebből 8 óra Kresz, 8 óra vezetéselmélet, 4 óra szerkezeti ismeretek, 8 óra biztonsági üzemeltetés foglalkozás
 • Az elméleti oktatás multimédiás formában történik.
 • A foglalkozási napok a jelentkezők igénye alapján kerül kijelölésre.

 

A gyakorlati tanfolyamról

 • A sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati oktatónál folytatja tanulmányait
 • Ez minimum 30 óra gyakorlati oktatást jelent, mely a következő módon alakul:
  • Járműkezelés: 6 óra
  • Városi vezetés: 17 óra
  • Országúti vezeté 4 óra
  • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
  • Forgalmi vizsga 1 óra (vezetés: 2x45 perc)

 

Részletfizetés

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 30.400 Ft KRESZ 4.600 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj 5.000 Ft Rutin 3.500 Ft (irodai fizetés)
Plapóradíj 5.000 Ft Forgalom 18.500 Ft (irodai fizetés)
    4.400 Ft (irodai fizetés)


Tandíj fizetése 3 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
30.400 Ft + 4.600 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: utolsó elméleti foglalkozás
75.000 Ft + 7.900 Ft Tartalmazza az első 15 óra díját, továbbá a rutin és BÜ vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
3. részlet
Befizetési határidő: Járműkezelési vizsga után
75.000 Ft + 18.500 Ft Tartalmazza a második 15 óra díját, továbbá a forgalmi vizsga.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.