Mit vezethetek A1 jogosítvánnyal?

A jogosítvány tanfolyam Budaörs A 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt
meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár.

 

Az "A1" jogosítvány megszerzéséhez a jogszabály lehetővé teszi ezen kategória távoktatásos elméleti képzését!

 

Autósiskolánkban E-Learning távoktatásra is van lehetőség!

 

 

Tanfolyamra való felvétel feltételei

 

 • Előírt orvosi alkalmasság igazolása (ha van jogosítványa, akkor annak másolata)
 • Előírt életkor betöltése: minimum 17 életév
 • Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
 • min 8 általános iskolai végzettség igazolása

 

Vizsgára bocsátás feltételei

 

 • A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
 • Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy a 17. életévnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. élet
 • A szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíjrészlet

 

Az elméleti tanfolyamról

 

 • Célja a sikeres Kresz elméleti vizsgára történő felkészítés.
 • A tanfolyam minimum 6 előadásból (összesen 22 tanóra) áll.
 • Ebből 14 óra Kresz, 4 óra vezetéselmélet, 4 óra szerkezeti ismeretek.
 • Az elméleti oktatás multimédiás formában történik.
 • A foglalkozási napok a jelentkezők igénye alapján kerül kijelölésre.

 

A gyakorlati tanfolyamról

 

 • A sikeres elméleti vizsga után a választott gyakorlati oktatónál folytatja tanulmányait
 • Ez minimum 17 óra gyakorlati oktatást jelent, mely a következő módon alakul:
 • 6 óra vezetés a járműkezélési ismeretek elsajátításáért
 • 10 óra vezetés a forgalmi ismeretek elsajátításáért
 • 1 óra vizsga

 

Részletfizetés

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 25.400 Ft KRESZ 4.600 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj 4.000 Ft Járműkezelés 4.700 Ft (oktatónál)
Plapóradíj 4.000 Ft Forgalom 11.000 Ft (oktatónál)


Tandíj fizetése 3 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
25.400 Ft + 4.600 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: utolsó elméleti foglalkozás
68.000 Ft + 4.700 Ft Tartalmazza a vezetés 17 óra díját, továbbá a járműkezelési vizsga díját.
gyakorlati oktatónál fizetendő.
3. részlet
Befizetési határidő: Járműkezelési vizsga után
11.000 Ft Tartalmazza a forgalmi vizsga díját.
Gyakorlati oktatónál fizetendő.Tanfolyamra való felvétel feltételei

 

 • Előírt orvosi alkalmasság igazolása (ha van jogosítványa, akkor annak másolata)
 • Előírt életkor betöltése: minimum 17 életév
 • Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
 • min 8 áltlános iskolai végzettség igazolása

 

Vizsgára bocsátás feltételei

 

 • A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
 • Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy a 17. életévnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. élet
 • A szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíjrészlet

 

Az elméleti tanfolyamról

 

 • Célja a sikeres Kresz elméleti vizsgára történő felkészítés.
 • A tanfolyam minimum 6 előadásból (összesen 22 tanóra) áll.
 • Ebből 14 óra Kresz, 4 óra vezetéselmélet, 4 óra szerkezeti ismeretek.
 • Az elméleti oktatás multimédiás formában történik.
 • A foglalkozási napok a jelentkezők igénye alapján kerül kijelölésre.

 

A gyakorlati tanfolyamról

 

 • A sikeres elméleti vizsga után a választott gyakorlati oktatónál folytatja tanulmányait
 • Ez minimum 17 óra gyakorlati oktatást jelent, mely a következő módon alakul:
 • 6 óra vezetés a járműkezélési ismeretek elsajátításáért
 • 10 óra vezetés a forgalmi ismeretek elsajátításáért
 • 1 óra vizsga

 

Részletfizetés

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 25.400 Ft KRESZ 4.600 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj 4.000 Ft Járműkezelés 4.700 Ft (oktatónál)
Plapóradíj 4.000 Ft Forgalom 11.000 Ft (oktatónál)


Tandíj fizetése 3 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
25.400 Ft + 4.600 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: utolsó elméleti foglalkozás
68.000 Ft + 4.700 Ft Tartalmazza a vezetés 17 óra díját, továbbá a járműkezelési vizsga díját.
gyakorlati oktatónál fizetendő.
3. részlet
Befizetési határidő: Járműkezelési vizsga után
11.000 Ft Tartalmazza a forgalmi vizsga díját.
Gyakorlati oktatónál fizetendő.