Mit vezethetek A1 jogosítvánnyal?

A jogosítvány tanfolyam Budaörs A 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt
meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár.

 

Az "A1" jogosítvány megszerzéséhez a jogszabály lehetővé teszi ezen kategória távoktatásos elméleti képzését!

 

Autósiskolánkban E-Learning távoktatásra is van lehetőség!

 

Vállalási feltételek A1 2023 - távoktatással

Vállalási feltételek A1 B-vel 2023 - távoktatással

Tanfolyamra való felvétel feltételei

 

 • Előírt orvosi alkalmasság igazolása (ha van jogosítványa, akkor annak másolata)
 • Előírt életkor betöltése: minimum 16 életév
 • Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
 • min 8 általános iskolai végzettség igazolása

 

Vizsgára bocsátás feltételei

 

 • A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
 • Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy a 16. életévnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 16. élet
 • A szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíjrészlet

 

Az elméleti tanfolyamról

 

 • Célja a sikeres Kresz elméleti vizsgára történő felkészítés.
 • A tanfolyam minimum 6 előadásból (összesen 22 tanóra) áll.
 • Ebből 14 óra Kresz, 4 óra vezetéselmélet, 4 óra szerkezeti ismeretek.
 • Az elméleti oktatás multimédiás formában történik.
 • A foglalkozási napok a jelentkezők igénye alapján kerül kijelölésre.

 

A gyakorlati tanfolyamról

 

 • A sikeres elméleti vizsga után a választott gyakorlati oktatónál folytatja tanulmányait
 • Ez minimum 17 óra gyakorlati oktatást jelent, mely a következő módon alakul:
 • 6 óra vezetés a járműkezélési ismeretek elsajátításáért
 • 10 óra vezetés a forgalmi ismeretek elsajátításáért
 • 1 óra vizsga

 

Részletfizetés

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 45.400 Ft KRESZ 4.600 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj 9.500 Ft Járműkezelés 4.700 Ft ( Irodában , iskolavezetőnél )
Pótóradíj 9.500 Ft Forgalom 11.000 Ft ( Irodában , iskolavezetőnél )


Tandíj fizetése 3 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
45.400 Ft + 4.600 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: gyakorlat megkezdése előtts
161.500 Ft + 4.700 Ft Tartalmazza a vezetés 17 óra díját, továbbá a járműkezelési vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
3. részlet
Befizetési határidő: Járműkezelési vizsga után
11.000 Ft Tartalmazza a forgalmi vizsga díját.
Irodában az iskolavezetőnél fizetendő

 Tanfolyamra való felvétel feltételei

 

 • Előírt orvosi alkalmasság igazolása (ha van jogosítványa, akkor annak másolata)
 • Előírt életkor betöltése: minimum 17 életév
 • Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
 • min 8 áltlános iskolai végzettség igazolása

 

Vizsgára bocsátás feltételei

 

 • A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
 • Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy a 17. életévnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. élet
 • A szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíjrészlet

 

Az elméleti tanfolyamról

 

 • Célja a sikeres Kresz elméleti vizsgára történő felkészítés.
 • A tanfolyam minimum 6 előadásból (összesen 22 tanóra) áll.
 • Ebből 14 óra Kresz, 4 óra vezetéselmélet, 4 óra szerkezeti ismeretek.
 • Az elméleti oktatás multimédiás formában történik.
 • A foglalkozási napok a jelentkezők igénye alapján kerül kijelölésre.

 

A gyakorlati tanfolyamról

 

 • A sikeres elméleti vizsga után a választott gyakorlati oktatónál folytatja tanulmányait
 • Ez minimum 17 óra gyakorlati oktatást jelent, mely a következő módon alakul:
 • 6 óra vezetés a járműkezélési ismeretek elsajátításáért
 • 10 óra vezetés a forgalmi ismeretek elsajátításáért
 • 1 óra vizsga

 

Részletfizetés

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 30.400 Ft KRESZ   4.600 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj   6.000 Ft Járműkezelés   4.700 Ft (irodai fizetés)
Pótóradíj   6.000 Ft Forgalom 11.000 Ft (irodai fizetés)


Tandíj fizetése 3 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
  30.400 Ft + 4.600 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: utolsó elméleti foglalkozás
102.000 Ft + 4.700 Ft Tartalmazza a vezetés 17 óra díját, továbbá a járműkezelési vizsga díját.
Irodában fizetendő.
3. részlet
Befizetési határidő: Járműkezelési vizsga után
  11.000 Ft Tartalmazza a forgalmi vizsga díját.
Irodában fizetendő.