Mit vezethetek B jogosítvánnyal?

 

B jogosítvány tanfolyam Budaörs

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. Az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény. Az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot.

   
Automata váltós B kategóriás jogosítvány megszerzése

B kategóriás jogosítványt akár AUTOMATA autón is megszerezheted!
A jogszabály lehetővé teszi a B kategória jogosítványának megszerzését mind tantermi mind távoktatásos elméleti képzését!
Autósiskolánkban mindkét formában végzett elméleti képzésre van lehetőség! Automata váltós autón szeretnél tanulni itt megteheted!

 

 

Autósiskolánkban E-Learning távoktatásra is van lehetőség!

 

 

 

Vállalási feltételek B 2021 - távoktatás

 

 

Autósiskola oktatási helyszínek

 

Budafok - Bachusz autósiskola


Nyitva: Hétfő - Csütörtök 1600 - 1800
Telefon: +36 30 942 7702

Budaörs - Bachusz autósiskola


Nyitva: Hétfő - Péntek 1000 - 1800
Telefon: +36 30 942 7702
Sorompó után, jobboldali pavilonsor utolsó ajtó (1.sz. ajtó)

 

B kategoriás jogosítvány tanfolyamra való jelentkezés feltételei

 • Előírt életkor betöltése: minimum 16.5 életév
 • Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
 • 8 általános iskolai végzettség
 • Előírt orvosi alkalmassági vélemény (háizorvostól)

 

Vizsgára bocsátás feltételei

 • A tanfolyamra való felvétel teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak és előírt menettávolság (Min. 580 km) teljesítése
 • Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy a 17 életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. életév
 • A szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíjrészlet

 

Az elméleti tanfolyamról tantermi otatás keretein belül

 • Célja a sikeres KRESZ elméleti vizsgára történő felkészítés.
 • Az elméleti képzés távoktatásos formában történik a szolgáltató által biztosított tananyag által


A gyakorlati tanfolyamról

 • A sikeres elméleti vizsga után a választott gyakorlati oktatónál folytatja tanulmányait
 • Ez minimum 30 óra gyakorlati oktatást illetve a kötelezően előírt menettávolság (580 km) megtételét jelenti, mely a következő módon alakul:
 • 9 óra vezetés a járműkezelési ismeretek elsajátításáért
 • 20 óra vezetés a forgalmi ismeretek elsajátításáért
 • 1 óra vizsga
 • 580 km megtétele nélkül gyakorlati vizsga nem jelenthető
   

Részletfizetés E-Learning távoktatás keretein belül

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 30.400 Ft KRESZ 4.600 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj 7.000 Ft    
Pót óradíj 7.000 Ft Forgalom 11.000 (irodai fizetés)


Tandíj fizetése 4 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
30.400 Ft + 4.600 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: első gyakorlati foglalkozás
70.000 Ft Tartalmazza az első 10 óra díját.
Iskolavezetőnéll fizetendő.
3. részletí
Befizetési határidő: 10. vezetési órán
70.000 Ft Tartalmazza a második 10 óra díját.
Iskolavezetőnél fizetendő.
4. részlet
Befizetési határidő: 20. vezetési órán
70.000 Ft + 11.000 Ft Tartalmazza a harmadik 10 óra díját, továbbá a forgalmi vizsga díját.
Iskolavezetőnél fizetendő.

 

Részletfizetés tantermi oktatás keretein belül

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 30.400 Ft KRESZ 4.600 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj 7.000 Ft    
Pót óradíj 7.000 Ft Forgalom 11.000 (irodai fizetés)


Tandíj fizetése 4 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
30.400 Ft + 4.600 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: első gyakorlati foglalkozás
70.000 Ft Tartalmazza az első 10 óra díját.
Iskolavezetőnél fizetendő.
3. részletí
Befizetési határidő: 10. vezetési órán
70.000 Ft Tartalmazza a második 10 óra díját.
Iskolavezetőnél fizetendő.
4. részlet
Befizetési határidő: 20. vezetési órán
70.000 Ft + 11.000 Ft Tartalmazza a harmadik 10 óra díját, továbbá a forgalmi vizsga díját.
Iskolavezetőnél fizetendő.