Mit vezethetek B125-ös kategóriával?

 

B125 kategóriás jogosítvány Meglévő "B" kategóriás jogosítvánnyal olcsóbban szerezhet "A1"-es kategóriába tartozó motoros jogosítványt, amellyel maximum 125 cm3-es motort vezethet.

 

 

Tanfolyamra való felvétel feltételei

 

 • "B" kategóriás jogosítványa másolata
 • Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
 • 8 általános iskolai végzettség, bizonyítvány másolataa

 

Vizsgára bocsátás feltételei

 

 • A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
 • A szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíjrészlet

 

Az elméleti tanfolyamról tantermi otatás keretein belül

 • Célja a sikeres KRESZ elméleti vizsgára történő felkészítés.
 • A tanfolyam minimum 1 előadásból (összesen 3 tanóra) áll.
 • Ebből 1 óra KRESZ, 1 óra vezetéselmélet, 1 óra szerkezeti ismeretek.
 • Az elméleti oktatás multimédiás formában történik.

 

A gyakorlati tanfolyamról

 

 • A sikeres elméleti vizsga után a választott gyakorlati oktatónál folytatja tanulmányait
 • Ez minimum 2 óra gyakorlati oktatást jelent, plusz 1 óra a forgalmi vizsga mely a következő módon alakul:
 • 1 óra vezetés a járműkezélési ismeretek elsajátításáért
 • 1 óra vezetés a forgalmi ismeretek elsajátításáért
 • 1 óra vizsga

Vállalási feltételek A1 meglévő B jogosítvánnyal

Részletfizetés

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 10.400 Ft KRESZ 4.600 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj 5.000 Ft Járműkezelés 0 Ft
Alapóradíj 5.000 Ft Forgalom 11.000 Ft (irodai fizetés)


Tandíj fizetése 2 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
10.400 Ft + 4.600 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: utolsó elméleti foglalkozás
15.000 Ft + 11.000 Ft Tartalmazza a vezetés 2 tanóra + 1 vizsgaóra díját + a forgalmi vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.