Tanfolyamra való felvétel feltételei

 

 • Előírt életkor betöltése: minimum 21. életév
 • Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
 • min 8 általános iskolai végzettség igazolása
 • Érvényes B kategóriás vezetői engedély

 

Vizsgára bocsátás feltételei

 

 • A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
 • A meglévő B kategóriás vezetői engedély
 • A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 21. életév.
 • A szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíjrészlet


Az elméleti tanfolyamról

 

 • Célja a sikeres KRESZ, Műszaki ismeretek, Munkavédelem tárgyak elméleti vizsgára történő felkészítés. Műszaki ismeretek tárgyból felmentést kaphat a szakirányú végzettségű jelentkező ( autószerelő, gépészmérnök, stb. )
 • A tanfolyam távoktatásos formában történik


A gyakorlati tanfolyamról
 

 • A sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati oktatónál folytatja tanulmányait
 • Ez minimum 30 óra gyakorlati oktatást jelent, mely a következő módon alakul:
 • 6 óra vezetés a rutin vezetés
 • 15 óra vezetés a forgalmi vezetés
 • 4 óra országúti vezetés
 • 2 óra hegyvidéki vezetés
 • 2 óra éjszakai vezetés
 • 1 óra vizsga

 

Részletfizetés

Elméleti tandíj: befizetési határidő beírtakozáskor Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése
Elmélet 31.200 Ft KRESZ 13.800 Ft (irodai fizetés)
Gyakorlat alapóradíj 5.000 Ft Rutin 3.500 Ft (irodai fizetés)
Plapóradíj 5.000 Ft Forgalom 11.000 (irodai fizetés)
    4.400 Ft (irodai fizetés)


Tandíj fizetése 3 részletben az alábbiak szerint:
 

Részletek Összegek További információ
1 részlet
Befizetési határidő: beiratkozáskor
31.200 Ft + 13.800 Ft Tartalmazza az elméleti foglalkozás, továbbá az elméleti vizsga díját.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.
2. részlet
Befizetési határidő: utolsó elméleti foglalkozás
75.000 Ft + 7.900 Ft Tartalmazza az első 15 óra díját, továbbá a rutin és BÜ vizsga díját
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő
3. részlet
Befizetési határidő: 16. óra megkezdésekor
75.000 Ft + 11.000 Ft Tartalmazza a második 15 óra díját, továbbá a forgalmi vizsga.
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő.