Szaktanfolyamok

GKI-tanfolyam

Ezeken az oldalakon az autóbusz- és tehergépkocsi-vezetőket tájékoztatjuk a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) megszerzéséhez szükséges tennivalókról. Aki eddig még nem rendelkezett személyszállítói vagy árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnnyal, annak alapképzettséget kell szereznie, annak viszont, aki a már létező szolgáltatói igazolványát akarja megújíttatni, annak továbbképzésen kell részt vennie és sikeres vizsgát tennie. (A kivételek, akiknek nem kell a GKI-t megszerezni, ezen az oldalon, lejjebb találhatók.)


Az Európai Unió közúti biztonsági irányelveit követve Magyarországon a hivatásos autóbuszvezetőknek 2008. szeptember 9-ét követően, a hivatásos tehergépkocsi-vezetőknek 2009. szeptember 9-ét követően a közúti közlekedési szolgáltatói tevékenységük végzéséhez meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt, amivel a biztonságos gépjárművezetéshez szükséges ismereteik és képességeik megszerzését igazolják. Ez azt is jelenti, hogy a nemzetközi vagy belföldi szolgáltatói igazolványt a GKI igazolvány váltja fel.

A GKI igazolvány megszerzéséhez a friss jogosítvánnyal rendelkezőknek és akiknek még nem volt szolgáltatói igazolványuk, azoknak alapképzettséget, a szolgáltatói igazolványuk megújítását igénylőknek továbbképzettséget kell szerezniük.

A GKI igazolvány megszerezhető internetes TÁVOKTATÁSSAL is !

Miért előnyös a távoktatás:

 1. kötetlen, akkor és ott tanul mikor ideje engedi ( külföldön dolgozó kamionosok )
 2. takarékos, mert nincs utazgatás
 3. gyors, mert saját tempóban tud haladni

Érdeklődni:

 1. személyesen 1222 Bp Háros u 26
 2. telefonon: 06-30/9427-702     Bachusz József iskolavezetőnél
 3. emailben: jogsi@jogsi.hu

Jelentkezés menete:

 1. emailben elküldi a jogsi, személyi lakcím kártya másolatát
 2. válasz email után ( ebben lesz feltüntetve az utalandó összeg ) utalja át az első részletet a 11773229-07214132 számlaszámra
 3. ezután kapott kóddal megkezdhető a felkészülés
 4. az általunk küldött jelentkezési lapot aláírva fényképpel ellátva küldje vissza postai úton

A tananyag elvégzése után lehet jelentkezni az iskolavezetőnél akivel egyeztet a vizsga időpontjáról.

Árak:

Tehergépkocsi alap képzés:                                        51
.000+35.900+9.900= 96.800.-
Autóbusz alapképzés:                                                   51.000+35.900+9.900= 96.800.-
Tehergépkocsi továbbképzés:                                     51.000+9.000 + 9.900= 69.900.-
Autóbusz továbbképzés:                                               51.000+9.000 + 9.900= 69.900.-
Összevont autóbusz+tehergépkocsi alapképzés:     
67.000+57.800+9.900=134.700.-
Összevont autóbusz+tehergépkocsi továbbképzés: 67.000+12.000+9.900= 88.900.-

Nem kell sem alap-, sem továbbképzésen részt venniük az alábbi járművek vezetőinek:


a) amelyek engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t;
b) amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt állnak;
c) amelyek műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt állnak, vagy új, vagy felújított járművek és még nem kerültek használatba;
d) amelyeket szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki;
e) amelyeket járművezetési oktatás során használnak;
f) amelyek nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő járművek;
g) amelyek a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak, feltéve, hogy e járművek vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

GKI-alapképzettség tehergépkocsi-vezetőknek

Akik eddig még nem rendelkeztek árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal, azoknak alapképesítést adó vizsgát kell letenniük:

A friss (2009. szeptember 9. után kiállított) tehergépkocsi-vezetői jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetők a szolgáltatói tevékenységet, vagyis a hivatásos tehergépkocsi-vezetői munkát csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal végezhetik. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.
Az elméleti vizsgán három témakör ismeretanyagát kérik számon: 1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés; 2. Előírások alkalmazása; 3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság. A gyakorlati vizsgán a jelöltek valós közlekedési helyzetben és járműveken adnak számot megszerzett biztonságtechnikai készségeikről.

A három témakör tananyaga a Transport Média által kiadott GKI-tankönyvekből sajátítható el.

Teherautóvezetés
– európai szinten I.

A biztonsági szabályokon
alapuló járművezetés

Teherautóvezetés
– európai szinten II.

Előírások alkalmazása
 

Teherautóvezetés
– európai szinten III.

Egészségvédelem, közlekedési
és környezeti biztonság

Tantárgyak :
Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés  10 óra- tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása 10 óra - tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10 óra – tesztvizsga

Gyakorlat

 • Járművezetés a közúti forgalomban: 10 óra – gyakorlati vizsga
 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek: 2 óra – gyakorlati vizsga
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen: 2 óra gyakorlati vizsga

Az alapképesítés megszerzéséhez kapcsolódó vizsgán a tanulóknak egy esettanulmány is el kell készíteni.

GKI tanfolyam ára :128.800.-

GKI Alapképzési képesítés : 83.000

Vizsgadíjak: 3 db írásbeli tesztvizsga, 1 db esettanulmány, 1 db szóbeli vizsga, 1 db szimulátoros vizsga, 1 db gyakorlati vizsga     35 900 Ft.

GKI igazolvány kiállítás díja: 9.900.-

____________________________________________________________________________________________________
GKI-továbbképzési képesítés tehergépkocsi-vezetőknek

Azoknak, akik rendelkeznek árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal, de az hamarosan lejár, továbbképző szaktanfolyamon kell részt venniük és eredményesen vizsgázniuk:

A nemzetközi árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt meg kell szerezniük a szakmai továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság helyileg illetékes igazgatósága által elismert GKI továbbképzési szaktanfolyamon kell részt venni, és a hozzá tartozó vizsgákat sikeresen letenni.
- A csak belföldi árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetők 2014. szeptember 10-éig kaptak haladékot a továbbképzési képesítés megszerzésére.
2014. szeptember 10-e után külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúti közlekedési árufuvarozói szolgáltatást végezni.
A szaktanfolyam végén a vizsgák kérdései három témakör köré csoportosulnak, amelyekhez a megfelelő ismeretanyagot a Transport Média által kiadott GKI-tankönyvekből sajátíthatják el a tehergépkocsivezetők:

Teherautóvezetés
– európai szinten I.

A biztonsági szabályokon
alapuló járművezetés

Teherautóvezetés
– európai szinten II.

Előírások alkalmazása
 

Teherautóvezetés
– európai szinten III.

Egészségvédelem, közlekedési
és környezeti biztonság

Tantárgyak   felmentés nem adható, a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10 óra - tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása 10 óra- tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10 óra – tesztvizsga
 • Konzultáció: 3 óra

Gyakorlat

 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen: 2 óra

GKI tanfolyam ára: 75.900.-

 

 • GKI Továbbképzési képesítés: 57.000
 • Vizsgadíjak: 3 db írásbeli tesztvizsga  9 000 Ft.
 • GKI igazolvány kiállítás díja: 9.900

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


GKI-alapképzettség autóbuszvezetőknek

Akik eddig még nem rendelkeztek személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal, azoknak alapképesítést adó vizsgát kell letenniük:

A friss (2008. szeptember 9. után kiállított) autóbuszvezetői jogosítvánnyal rendelkező autóbuszvezetők a szolgáltatói tevékenységet, vagyis a hivatásos autóbuszvezetői munkát csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal végezhetik. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.
Az elméleti vizsgán három témakör ismeretanyagát kérik számon: 1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés; 2. Előírások alkalmazása; 3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság. A gyakorlati vizsgán a jelöltek valós közlekedési helyzetben és járműveken adnak számot megszerzett biztonságtechnikai készségeikről.

A három témakör tananyaga a Transport Média által kiadott GKI-tankönyvekből sajátítható el.

Autóbuszvezetés
– európai szinten I.

A biztonsági szabályokon
alapuló járművezetés

Autóbuszvezetés
– európai szinten II.

Előírások alkalmazása
 

Autóbuszvezetés
– európai szinten III.

Egészségvédelem, közlekedési
és környezeti biztonság

Tantárgyak:

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés - tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása - tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – tesztvizsgaGyakorlat

 • Járművezetés a közúti forgalomban – gyakorlati vizsga
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek – gyakorlati vizsga
 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen – gyakorlati vizsga

Az alapképesítés megszerzéséhez kapcsolódó vizsgán a tanulóknak egy esettanulmány is el kell készíteni.  

GKI tanfolyam ára :  128.800.-

 • Alapképzési képesítés : 83.000.-
 • Vizsgadíjak: 3 db írásbeli tesztvizsga, 1 db esettanulmány, 1 db szóbeli vizsga, 1 db szimulátoros vizsga, 1 db gyakorlati vizsga    35 900 .-
 • GKI igazolvány kiállítás díja: 9.900.-

____________________________________________________________________________________________________
GKI-továbbképzési képesítés autóbuszvezetőknek

Azoknak, akik rendelkeznek árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal, de az hamarosan lejár, továbbképző szaktanfolyamon kell részt venniük és eredményesen vizsgázniuk:

A nemzetközi személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt meg kell szerezniük a szakmai továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság helyileg illetékes igazgatósága által elismert GKI továbbképzési szaktanfolyamon kell részt venni, és a hozzá tartozó vizsgákat sikeresen letenni.
A csak belföldi személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetők 2013. szeptember 10-éig kaptak haladékot a továbbképzési képesítés megszerzésére.
2013. szeptember 10-e után külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúti közlekedési személyszállítói szolgáltatást végezni.
A szaktanfolyam végén a vizsgák kérdései három témakör köré csoportosulnak, amelyekhez a megfelelő ismeretanyagot a Transport Média által kiadott GKI-tankönyvekből sajátíthatják el az autóbuszvezetők:

Autóbuszvezetés
– európai szinten I.

A biztonsági szabályokon
alapuló járművezetés

Autóbuszvezetés
– európai szinten II.

Előírások alkalmazása
 

Autóbuszvezetés
– európai szinten III.

Egészségvédelem, közlekedési
és környezeti biztonság

 

Tantárgyak:  felmentés nem adható, a tanórákon való részvétel kötelező, a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időben.

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10 óra - tesztvizsga
 • Előírások alkalmazása 10 óra - tesztvizsga
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 10 óra – tesztvizsga
 • Konzultáció 3 óra
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen: 2 óra

A továbbképzési vizsgán csak az elméleti tárgyakból kell vizsgázni, és nem készül esettanulmány.

GKI tanfolyam ára :  84.900.-

 • Alapképzési képesítés : 66.000.-
 • Vizsgadíjak: 3 db írásbeli tesztvizsga  9.000.-
 • GKI igazolvány kiállítás díja: 9.900.-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Targonca vezetői engedély

A 2009. szeptember 01.-én megjelent 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet újraszabályozta a targoncavezető képzést. Fontosabb változás, hogy a korábbi szabályozástól eltérően a targoncákat már csak háromféle gépcsoportba sorolja. Ezzel jelentősen csökkenthető a típusvizsgák száma, mert egy adott targonca-gépcsoportra megszerzett gépkezelői jogosítvány a gépcsoporton belül megtalálható összes gép kezelését engedélyezi. Például korábban a targoncavezetőnek külön kellett gyakorlati vizsgát tenni elektromos targonca, dízel targonca, gázüzemű targonca, magasemelő targonca, szállító targonca, oldalvillás targonca, stb. típusokra. A mostani rendelkezés szerinti három csoport, vezetőüléses targonca, vezetőállásos targonca és gyalogkíséretű targonca lefedi a targoncák összes fajtáját, függetlenül a meghajtástól, vagy a teheremelő képességétől.


A régebben megszerzett építőgépkezelő jogosítvány az emelő-és rakodógépek tekintetében 2015.december 31.-ig jogosít a bejegyzett géptípusok kezelésére.

A Rendelet értelmében az emelőgépek, köztük a targoncák esetében is, a gép jogszerű kezeléséhez nem elég a gépkezelői jogosítvány megszerzése, hanem az Országos Képzési Jegyzékben ( OKJ ) szereplő, a gépcsoporthoz tartozó, állam által elismert szakképesítő vizsgát is le kell tenni.A megfelelő OKJ-s végzettség megléte, vagy megszerzése esetén a gépkezelői, targoncavezető vizsgán csak gyakorlatból kell vizsgázni, a hallgató mentesül az elméleti (szóbeli) vizsgák alól.

A gyakorlati vizsgához elfogadható OKJ-s végzettségek:

 • Nehézgépkezelő
 • Könnyűgépkezelő
 • Emelőgépkezelő
 • TargoncavezetőA tanfolyamok és vizsgák árai.

Az árak minden esetben tartalmazzák a tanfolyami díjakat, az ügyintézési és regisztrációs költségeket, a vizsgadíjakat és a vizsgaszervezéssel kapcsolatban felmerülő költségeket, valamint a bizonyítvány és/vagy jogosítvány kiállítás díját.
Targoncavezető vizsga ára megfelelő OKJ-s végzettség megléte esetén már elérhető

23.200.-Ft-tól.

Szakképesítő (OKJ-s) Targoncavezető tanfolyam és vizsga

 • Tanfolyam: 48.000.-Ft
 • Vizsgadíj: 22.600.-Ft

 


Tegye fel kérdéseit!
 
Az Ön neve :
Az Ön emailcíme :
Az Ön telefonszáma (ajánlott) :
Üzenet
Ellenörző kód :
 Szaktanfolyamok BE jogosítvány, B+E jogosítvány,Bachusz Autósiskola, vezető tanfolyam